Synonymum počet (velký)

počet (velký)

Relevantní k počet (velký)

Diskuse a komentáře

Vaše jméno: Email: (neveřejný)

Antispam: šest+tři = (napište správný výsledek)
  • 1K1suu8Kp26. 5. 2014

    Děkuji za reakci a dosvyvětlened. Nevedm, jak jste nabyl dojmu, kterfd popisujete ve vašem poslednedm odstavci, ale nemůžete bfdt de1le od pravdy. Pracoval jsem v životě pro dvě předned francouzske9 banky a o obou mohu ředci pouze to nejlepšed. U obou firem existuje pře1telske1 firmned kultura a vždy jsem byl hodnocen dle sve9 pre1ce a dle stejnfdch kriteried jako rodiled Francouzi. Vzhledem ke sve9mu věku a zkušenostem jsem se dostal k fažasnfdm projektům v několika evropskfdch zemedch. Pokud bych při sve9m zaměřened na finance opět v budoucnu volil mezi velkou firmou asi bych mezi srovnatelnou britskou, německou a francouzskou bankou opět preferoval Francii. Dnes mimochodem pracuji spolu se svfdm spoluže1kem z univerzity v jednom startupu se čtyřiceti zaměstnanci v Abu Dhabi pro arabske9 investory a věřte, že pre1ce mě opět velmi baved. O hořkosti z pre1ce pro zahraničned zaměstnavatele nemůže bfdt řeči a brzkfd ne1vrat to česke9 kotliny neple1nuji.Ve1š dojem je patrně zapředčiněn tedm, že jsem pochopil, že ve1š kolega kladl takovou důležitost na využited japonštiny. Vyšlo mu to a je to bezva. Moje pozne1mka nebyla ani tak určena jemu, ale třeba česke9mu absolventovi, kterfd si mysled jak napředklad u O2 v Praze využije španělštinu a nebo u T-Mobile němčinu (nevyužije, pro Deutsche Telekom jsem dělal na jednom projektu a veškere1 komunikace se zahraničedm je striktně v angličtině). To naprosto neznamene1, že u O2 nebo T-Mobile nemohou medt diametre1lně odlišnou firemned kulturu vtisknutou mateřskou společnosted, ktere1 člověku může a nemused vyhovovat. Tolik k jazyku.Moje druhe9 varove1ned, nebylo předmo reakced na Vaši radu o sebenaplněned, ale na popis toho, že kolega chce jak pedšete bfdt v něčem co začedne1, roste a byla to jedna z priorit. Skvěle9 pro něj. Chtěl jsem jen upozornit, aby si čtene1ři, kteřed se budou rozhodovat dle podobnfdch kriteried uvědomili, zda nejsou medrně indoktrinove1ni současnou business literaturou a blogy, protože zne1m desedtky knedžek o start-upech typu Rework, Lean Startup, $100 Startup a že1dnou na te9ma, jak najedt spre1vnou pozici u Exxon Mobile nebo JP Morgan. Toť vše. Osobně jsem vyzkoušel, že ač měl můj předchozed zaměstnavatel 175,000 zaměstnanců a nyned še9fuji čtyřiceti, uspokojened po dokončene9m projektu na ktere9m jsem spolupracoval pociťuji vedceme9ně stejne9. Pokud provozujete vlastned firmu a děle1te na sve9m je to samozřejmě něco jine9ho, ale cefd můj komente1ř se vztahuje na zaměstnaneckfd poměr.A rada pro absolventy českfdch škol: Zkuste po škole sehnat v zahraničed, když už ne zaměstne1ned tak alespoň delšed ste1ž ve sve9m oboru. Rozšedředte si obzory, doučedte jazyk a udělat to jako svobodnfd a bezdětnfd člověk je mnohem snazšed než později. To, že do vedce než dvaceti zemed EU nepotřebujete vedza a povolened je fažasne1 vfdhoda, ktere1 v mfdch zače1tcedch neexistovala (ročnedk 79). Pak se klidně vraťte, pokud ve1s to te1hne k rodne9 hroudě, ale ta zkušenost je pro život k nezaplacened.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace