Synonymum fingovaný

fingovaný

Relevantní k fingovaný

Diskuse a komentáře

Vaše jméno: Email: (neveřejný)

Antispam: šest+tři = (napište správný výsledek)
  • L6AGY8RPV27. 5. 2014

    To Pavlovo přirovne1ned s misky vah a ze1jmem dedtěte někde uprostřed mi přijde mimoře1dně vfdstižne9, pretekfně to vystihuje začarovanfd kruh, do ktere9ho se tady všichni akte9ři dostali. Pokud me1 dedtě k rodiči silnfd citovfd vztah, může mu potencie1lned odněted způsobit (alespoň v kre1tke9m časove9m horizontu) většed fajmu než samotne1 tloušťka...Rozhodně bych nechtěl bfdt v kůži toho, kdo takovfd předpad mused rozsoudit, expertned posudky by tady asi opravdu hre1ly vfdznamnou roli...Musedm souhlasit s Jiředm Sfdkorou, že zkusit přesvědčit rodiče, aby se, nejen v ze1jmu zdraved dedtěte, ale i ze1jmu sve9m (aby mu dedtě nebylo odebre1no) začal chovat racione1lně, by bylo nejlepšedm řešenedm a k chve1le britskfdch fařadů budiž řečeno, že se touto cestou snažed jedt. Ostatně odebre1ned dedtěte, jemuž by pokus o takove9 řešened nepředche1zel, by zřejmě bylo dosti nepřiměřene9. Každope1dně berte tento můj komente1ř s rezervou, člověk, kterfd me1 30 kilo i s posteled se k takove9 věci může těžko kvalifikovaně vyje1dřit:-))Petr Bředza

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace